Restauratie gebrandschilderde ramen

Omdat onze kerk een monument is kunnen wij gebruik maken van 6 jaarlijkse BRIM subsidie op basis van een onderhoudsplan. Tijdens de laatste subsidie-ronde hebben wij besloten om het slechts onderhouden gebrandschilderde raam volledig te strippen. Hierbij was het doel technische status en opbouw van het raam in kaart te brengen. De ramen zijn nl niet alleen uit glas en lood opgebouwd maar ook delen uit glas in staal opgedekt met hout etc. In 2020 is er begonnen met deze klus en is het raam links van het orgel onder handen genomen.

 

 

Uit dit project is gebleken dat ramen in een zeer slechte staat verkeren. Van buiten uit is dit minimaal waarneembaar maar door ernstige roestvorming in de muur van de stalen opbouw, worden de ramen en kozijnen naar binnen gedrukt waardoor het glas knapt, en het lood is dermate slap dat bij storm de kans op loskomen aanwezig is. Het is dus zaak dit nu te gaan aanpakken nu de schade nog beperkt is.

Half mei gaan we daarom starten met de restauratie van de overige 16 ramen  in de kerkzaal. We starten met de ramen aan de achterzijde ( predikantsborden ) gevolgd door de ramen achter de preekstoel en aansluitend de ramen boven de ingang van kerk.

Gedurende deze periode zal ieder ruitje uit het raam gehaald worden en zal alles gestraald, gecoat worden om vervolgens de juiste kleur glas weer op de juiste plek terug te plaatsen. De gehele actie zal duren tot oktober 2022.

Wat merkt u daar van. Gedurende dit project zal er per zijde een gehele stofvrije wand geplaatst worden en komt de kerk zowel binnen als buiten in steigers te staan.

 

Natuurlijk ben u ook erg geïnteresseerd wat dit “geintje” gaat kosten.

In de afgelopen periode is druk gezocht naar een mogelijkheid om subsidie te krijgen. Gelukkig is dit gelukt en krijgen we provinciale subsidie. Echter dekt dit niet alles

Aanneem kosten                     € 692.000,-
Provinciale subsidie                 € 305.000,-
Bijdrage Charlois                     € 387.000,-

Nu zou het zonde zijn als Charlois in een keer € 387.000,- moest betalen. Wij hebben hiervoor een regeling getroffen bij het college van Kerkrentmeesters. Wij krijgen een renteloze lening van 15,5 jaar waarbij de stichting van de oude kerk een inspanningsverplichting heeft om jaarlijks € 25.000,- terug te betalen. Maar misschien heeft u ook nog iets over in een oude sok…….

Waarom deze enorme uitgave terwijl alles er nog redelijk uitziet ?

De oude kerk van Charlois is naast een schitterend monument ook een belangrijke plek waar het woord van God wordt verkondigd. Dit gebeurd hier al eeuwen maar wij hopen dit ook nog een hele lange tijd richting de toekomst te kunnen doen. Gezien de ontwikkelingen in onze wijkgemeente en groei vindt het college van Kerkrentmeesters, maar zeker ook uw kerkenraad, het van belang dat het gebouw in goede staat blijft en het dus zeker verantwoord deze uitgave te doen

Maak uw gift over op rekening IBAN: NL37INGB0001907441 t.n.v. Stichting tot instandhouding en beheer onder vermelding van GIFT Gebrandschilderde ramen

De stichting Beheer van de Oude Kerk heeft een ANBI status. U kunt uw gift daarom (onder voorwaarden) aftrekken van de belasting.

 

U kunt ook via onze webshop een gift geven:

Contact

Contact info

(010) 429 13 43
Charloisse Kerksingel 35
3082 DA Rotterdam (Charlois)

Verhuurcoördinator

Diensten

De aanvangstijd van onze diensten is iedere zondag om 10.00 uur.

Evenementen kalender