Restauratie Kistorgel

De Oude Kerk Charlois, een cultureel monument in Rotterdam, herbergt naast haar historische Hess-orgel ook een prachtig kistorgel dat sinds begin maart 2011 een waardevolle aanvulling vormt op de muzikale mogelijkheden van de kerk. Dit kistorgel is een veelzijdig instrument dat tot op heden heeft bijgedragen aan verschillende concerten en in kerkdiensten.

Om het orgel weer geschikt te maken zodat het weer kan schitteren tijdens solistische uitvoering en in samenspel met andere instrumenten en zijn potentieel volledig te benutten, was het in 2022 van groot belang dat het orgel een grondige onderhoudsbeurt en optimalisatie zou ondergaan.

De werkzaamheden waren deze:

  • Vervanging Koppelstuk en Orgelmotor: Een nieuw koppelstuk tussen de motorkist en het orgel om de windvoorziening stabiel te laten functioneren.
  • Verhoging Winddruk en Regulatieaanpassingen: Het verhogen van de winddruk en het aanpassen van de regulatie wat resulteert in meer sterkte en draagkracht van het orgel. De windvoorziening bleek nog slechter dan gedacht en vereiste een complete vernieuwing van de regulator. Daardoor zijn de kosten van de restauratie hoger uitgevallen
  • Windlade Afregelen en Intonatie Nalopen: Basregisters lopen niet meer stroef. De intonatie is geoptimaliseerd om een verbeterde klank te bereiken. Hiertoe is ook de klep bovenop het orgel aangepast: deze gaat nu naar de achterkant van het orgel open zodat het orgel de zaal beter kan vullen met geluid.
  • Mogelijke Uitbreiding Quint 1/3vt: De Quint 1/3vt is gewijzigd in een Quint 3vt bas/discant (onderste octaaf spreekt niet).

Deze restauratie is gedaan door de Orgelmakerij Reil te Heerde, die ook het historische Hess orgel van de Oude Kerk in onderhoud heeft.

Deze restauratie werd mogelijk gemaakt door giften en ondersteuning van:

En onze vrijwilligers en concertcommissieleden:


Financiële verantwoording:

UitgavenGiften / Inkomsten
Restauratiewerkzaamheden door Orgelmakerij Reil4.235,00Gift Deltaport Donatiefonds1.250,00
TransportkostengiftGift G.Ph.Verhagen-Stichting1.250,00
Gift van de Vrienden van de Oude Kerk1.195,00
Giften tbv het orgel540,00
TOTAAL4.235,004.235,00
Contact

Contact info

(010) 429 13 43
Charloisse Kerksingel 35
3082 DA Rotterdam (Charlois)

Verhuurcoördinator

Diensten

De aanvangstijd van onze diensten is iedere zondag om 10.00 uur.

Evenementen kalender