“Muziek is mijn leven”

Interview met Aad de Roon door Dirk Oosthoek

Foto: ReinaldRoosPhotography

In de kerkdienst van 5 november hebben we als gemeente afscheid genomen van onze or­ganist Aad de Roon. Aad heeft 70 jaar in het ‘vak’ gezeten, waarvan 23 jaar als organist van de Oude Kerk en de Bethelkerk Je kunt zonder meer zeggen dat Aad ttjdens deze dienst vol op het orgel ging en zeer geïnspireerd de psalmen en gezangen uit de liturgie begeleidde. Daar­naast speelde hij voor de dienst en aan het einde van de dienst persoonlijke improvisaties, daarover straks meer. Ik heb de eer om Aad – die officieel Arend heet – enkele vragen te mo­gen voorleggen.

Heb je je muzikaliteit geërfd?

Vermoedelijk via mijn moeders broer, die speelde viool. Helaas is deze oom op jonge leeftijd overleden.

Waarom koos je al zo vroeg – 8 jaar oud – voor het orgel?

Vroeger was er op de radio bij de NCRV het hoorspel “De jeugd vliegt uit”, daarbij moest de zoon gaan ku­ren in Zwitserland. Hij speelde in zijn laatste kerkdienst de bekende Cantate 147 van Johann Sebastiaan Bach: “Jesu bleibet meine Freude”. Dat heeft toen op 7-jarige leeftijd een diepe indruk gemaakt. Daarnaast speelde mijn vader thuis op het harmonium, vooral psalmen en Johannes de Heer liederen. Bij verjaardagen was het een drukte van belang, want mijn ouders kwamen uit gezinnen met in totaal veertien broers en zussen. Het was indrukwekkend als iedereen uit volle borst meezong. Spelen op een klavier­instrument is mij dus met de paplepel ingegoten.

Wie zijn je leermeesters ge­weest en wat was het belangrijkste dat je van hen leerde?

Ik heb twee belangrijke leermeesters gehad. De ene is Dirk Janz. Zwart. Van hem leerde ik om vanuit mijn gevoel te spelen ofwel de romantische inslag. De andere is Jan van Weelden. Van hem leerde ik het harmoniseren en componeren. Maar ook het improvi­seren en de ‘virtuositeit’ bij de uitvoe­ring.

Wat zijn je favoriete orgelstuk­ken en wie is je favoriete com­ponist?

Dat zijn de stukken die ik speelde bij mijn afscheidsdienst. Vooraf aan de dienst speelde ik de stukken “Heer wees mijn Gids”, (Joh. de Heer 569, met mijn eigen herkenningsmelodie uit 1955) en “Abide with me”/ “Blijf bij mij Heer” (mijn orgel & piano bewer­king uit 1993). Aan het einde van dienst mocht ik verschillende eigen bewerkingen van “Op bergen en in dalen” ten gehore brengen. Wat com­ponisten betreft zijn Bach en Händel mijn favorieten.

Is er een verband tussen jouw geloof en je orgelspel?

Jazeker, mijn geloof is dé inspiratie­bron voor mijn orgelspel. Dit kun je zeker niet los zien van mijn opvoe­ding en achtergrond. Niet alleen door het harmonium thuis, maar ook door het orgelspel tijdens kerkdiensten in de Sandelingpleinkerk.

Kan muziek – orgelspel – je dichter bij God brengen?

Daar ben ik van overtuigd. Ik ben erg tekst gevoelig. Denk bijvoorbeeld aan ‘De Heer is mijn herder’. Dat zijn niet zomaar een paar woorden. Die gaan bij mij de diepte van mijn leven in. Ik leef met deze teksten, ze raken mij emotioneel. Die emotie probeer ik te vertolken in mijn orgelspel. Hiermee kun je zeker dichter bij God komen.

Welke uitvoering bij welke kerkdienst is je het meest bij­ gebleven?

Dat zijn er vele. Bijvoorbeeld een or­gelconcert waar ik Jan van Weelden moest vervangen. Reinata van Heemskerk was de soliste. Zij was destijds een bekende alt.

Geeft jouw orgelspel ook troost bij mindere momenten in je leven?

Dat is zeker waar. Ik heb in mijn leven moeilijke tijden gekend, vooral toen ik plotseling alleen kwam te staan. Ge­lukkig had ik de muziek en mijn orgel waar ik me op kon storten. In orgelspel kan ik mijn gevoelens uiten en er troost uit putten.

De Oude Kerk Charlois dankt Aad heel hartelijk voor al die jaren trouwe dienst!!!
Foto: ReinaldRoosPhotography
Contact

Contact info

(010) 429 13 43
Charloisse Kerksingel 35
3082 DA Rotterdam (Charlois)

Verhuurcoördinator

Diensten

De aanvangstijd van onze diensten is iedere zondag om 10.00 uur.

Evenementen kalender