Kerk zijn in tijden van Corona

Vanwege ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn de zondagse kerkdiensten online te volgen vanaf 10.00u via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/60-Oude-Kerk-Charlois

Voor het gebruiksplan in Corona-tijden KLIK HIER

Voor de brief t.a.v. kerkdiensten KLIK HIER

Het zijn vreemde tijden, soms heb je het gevoel dat je in een slechte film terechtgekomen bent, over een dodelijk virus dat de wereld overneemt: lege schappen, hamsterende mensen… én gesloten kerken. 

Is dat allemaal wel nodig? Hamsteren is onzin en egoïstisch, maar het is verstandig om jezelf en vooral ook de kwetsbare ander niet in gevaar te brengen. 

“De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten” (Spreuken 27:12). 

Maar hoe kunnen we in deze tijden kerk zijn, nu groepsactiviteiten ten zeerste worden afgeraden? 

Een collega zei: “Als we niet meer naar de kerk kunnen gaan, blijft alleen nog maar over dat we kerk zijn.” En laten we eerlijk zijn: kerk-zijn is véél meer dan de zondagse samenkomsten. Kerk zijn we de hele week, overal en met iedereen. En juist nu voelen we dat misschien nog het meest. 

 In samenspraak met enkele kerkenraadsleden en leden van de PCD heb ik gezocht naar manieren om tóch verbonden te zijn. Hieronder een aantal manieren om dat te doen. Heb je een goed idee of initiatief? Stuur even een bericht aan predikantpgrz@gmail.com. 

1. Omzien naar elkaar Nu velen van ons proberen zoveel mogelijk thuis te blijven, kom je elkaar niet zo gemakkelijk meer tegen. Des te belangrijk om actief om te zien naar elkaar. Een ‘kernteam Hulp Charlois’ is ondertussen actief om mensen in te schakelen indien nodig. Vele jongvolwassenen zijn bereid bij te springen! Het is goed dat ook jij om je heen kijkt. Wie heb je al een poosje niet gezien of gesproken? Wie zou je kunnen helpen met boodschappen, een maaltijd aanbieden of een telefoontje? Of juist met even oppassen op de kinderen… Kunt u of iemand in uw omgeving hulp gebruiken: geef dat door aan Johan Tinke 06 50 98 65 52 of Bert Davelaar 06 15 54 48 90. Mocht diaconale steun nodig zijn, bel dan Carin Vliegenthart 06 19 54 39 08. 

2. Gebed Juist in deze tijden is het belangrijk om te blijven bidden. Op de website van de EO staat: “Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.” Dus blijf voor elkaar bidden! Voor hen die in spanning verkeren, ziek zijn en vol zorg, eenzaam zijn en angstig, zij die nauwelijks rond kunnen komen, voor allen die zich een slag in de rondte werken in de zorg, voor bestuurders en leidinggevenden, voor allen die hun bedrijf of werk in gevaar zien komen, voor… Gebedspunten kunt u eventueel doorgeven aan predikantpgrz@gmail.com, dan zullen ze terugkeren in de kerkdienst of het avondgebed. 

3. Pastoraat 

Mocht u een luisterend oor nodig hebben, dan kunnen we een afspraak maken. Je kunt ervoor kiezen dat een van ons op bezoek komt (en gepaste afstand houdt) óf je belt. In ieder geval ben ik zelf hiervoor beschikbaar (ds.Bert Davelaar, 06 15 54 48 90 of predikantpgrz@gmail.com). 

4. Kerkdiensten vanuit de Oude Kerk 

Er zijn, met beperkingen, weer wekelijkse kerkdiensten. Bij binnenkomst wordt u geregistreerd en de opzet van de kerkdienst wijkt af van ‘normaal’.

Via Kerkdienstgemist kun je zondagochtend om 10.00 uur de dienst live meemaken, je kunt natuurlijk ook later in de week de dienst bekijken: https://kerkdienstgemist.nl/stations/60. 

Een gift is van harte welkom! Voor het diaconale werk: NL89 INGB 0005 9242 45. Voor het kerkenwerk: NL08 RABO 0373 7282 04. 

5. Verdere tips voor ‘huisgodsdienst’

– Geschikt voor gezinnen: Leren in de kerk heeft complete thuisvieringen online staan (https://lerenindekerk.nl/lerenindekerk/thuisvieringen/). Ook de jongerenorganisatie van onze landelijke kerk heeft een compleet kinderaanbod online staan: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-met-kinderen-jongeren-in-tijden-van-coronavirus/ 

– Op Groot Nieuws Radio is ook altijd een dienst te beluisteren 

– Een mooie Bijbeloverdenking voor elke dag is te vinden op ‘Eerst Dit’ 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op (06 15 54 48 90 of predikantpgrz@gmail.com) of met onze scriba, Anke Klaassen (06 51 10 93 02). 

Spreek elkaar moed in, steun elkaar, heb geduld, doe geen kwaad, maar doe goed, bid en dank, want wij horen bij Christus én bij elkaar. De vrede van Christus voor u! 

ds. Bert Davelaar 

Meer weten?
Neem dan contact op met ds. A.P. Davelaar.

Contact

Contact info

(010) 429 13 43
Charloisse Kerksingel 35
3082 DA Rotterdam (Charlois)

Verhuurcoördinator

Diensten

De aanvangstijd van onze diensten is iedere zondag om 10.00 uur.

Evenementen kalender