Conservering Rouwborden

De rouwborden zijn een
sprekende herinnering.

De Oude Kerk van Charlois is sinds 2007 in haar geheel aangewezen als Rijksmonument.

Reeds decennia eerder hadden het historische Hess-orgel en de beide rouwborden in de Oude Kerk de status van rijksmonument.

De rouwborden dateren van 1741 en 1782, respectievelijk ter herinnering aan Cornelis Westduël (1708-1741), ambachtsheer van Charlois, en Wilhelmina den Hertig (1710-1782), ambachtsvrouwe van Charlois. De rouwborden hebben eeuwenlang hun plaats in de Oude Kerk ingenomen.

Reeds sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw was de toestand van de rouwborden een punt van zorg. Deskundigen adviseerden ons de borden niet te restaureren maar tot conservering over te gaan.

De Stichting tot Beheer en Instandhouding van de Oude Kerk Charlois is verheugd sponsors te hebben gevonden die bereid waren tot financiële tegemoetkomingen over te gaan teneinde de slechte toestand waarin de rouwborden zich bevonden op te heffen en dit onvervangbare culturele erfgoed voor de komende generaties te behouden. De rouwborden zijn een sprekende herinnering aan de rijke geschiedenis van de burgerlijke en kerkelijke samenleving van het dorp en de ambachtsheerlijkheid Charlois.

Met genoegen vermelden wij de sponsors, welke tezamen de conservering van de borden mogelijk hebben gemaakt:

  •     Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland, Den Haag
  •     DeltaPort Donatiefonds, Rotterdam
  •     Stichting Bevordering van Volkskracht, Rotterdam
  •     Erasmusstichting, Rotterdam
  •     Stichting Elise Mathilde Fonds, Maarsbergen
  •     G.Ph.Verhagen Stichting, Rotterdam
  •     Van Cappellen Stichting, Rotterdam
  •     Stoer – Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam

De conservering wordt uitgevoerd door Berntsen Restauratie te Amersfoort.

De zeer speciale verticale en horizontale transporten werden uitgevoerd door de firma J. Moerkerken te Rotterdam.

De zeer speciale verticale en horizontale transporten werden uitgevoerd door de firma J. Moerkerken te Rotterdam.

In het blad ‘Ons Charlois’ zijn een aantal stukjes gepubliceerd rondom deze rouwborden. Hieronder vindt u de tekst-versie’s (in PDF formaat, klik op de link) hiervan. De stukken met foto’s zijn te verkrijgen bij Stichting Historisch Charlois.

Contact

Contact info

(010) 429 13 43
Charloisse Kerksingel 35
3082 DA Rotterdam (Charlois)

Verhuurcoördinator

Diensten

De aanvangstijd van onze diensten is iedere zondag om 10.00 uur.

Evenementen kalender